Virksomheten

Selskapets kontorer er lokalisert på Forus ( Seabrokers bygget ) i Stavanger.

Selskapets virksomhet er å tilby kunnskap og løsninger til olje- og gassindustrien innen kvalitet og risikostyring.

Selskapet vil bruke erfaringer fra petroleum- og energi industrien til å videreutvikle ledelsessystemer spesielt rettet mot operatører og lisenshavere på norsk sokkel.