Selskapets styre, ledelse og partnere

 
Ulf BW.jpg

Ulf Fr. Johanssen (Styremedlem/Daglig leder)

Ulf har bred internasjonal erfaring fra rollen som «Project Quality Manager» innen Olje&Gass og Energi. Ulf er blant annet utdannet Siviløkonom med styreerfaring på nasjonalt nivå. Ulf har god erfaring med å bygge ledelsessystem for å sikre prosjektene en solid struktur med fokus på forenkling og effektivitet.

Geir.jpg

Geir Aadnøy Arntsen
(styreformann)

Geir har flere års erfaring som daglig leder, styreleder og styremedlem. Geir har jobbet på tvers av bransjer som HMSQ rådgiver; ved å rådgi større olje- og energiselskaper som Saga Petroleum og Equinor, samt ulike oppdrettsrelaterte selskaper. Geir er Sivilingeniør innen Petroleum og Sikkerhets Teknologi og Ingeniør i Maskin

eskil2.jpg

Eskil Norevik
(Partner)

Eskil har lang erfaring som HMS/K-ingeniør, Miljøkoordinator og HMS/K-rådgiver for både operatører og kontraktører på Norsk sokkel. Eskil har jobbet innen Boring og brønn, Drift og Subsea hos selskaper som Equinor (Statoil), Technip, KCA Deutag og Odfjell Drilling. Eskil er Sivilingeniør innen Industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU.

Preben

Preben HArlo
(Styremedlem)

Preben har arbeidet med HMS-, Kvalitet- og Risikostyring siden 1998. Han har jobbet for operatører, kontraktører og leverandører på norsk sokkel. Han har bred erfaring fra operasjon og prosjektarbeid hos ulike selskaper, både onshore og offshore. Preben er ingeniør innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Han har i tillegg lang styreerfaring.

Alle er, eller har vært sertifiserte som kvalitets, revisjons og risikostyringsledere i henhold til krav fra Norsk og Europeisk akkreditering.